11 Березня. ВІРНИЙ НАПРЯМОК

І лише тоді, коли ми прагнемо підкорити свою волю Божій, ми починаємо її використовувати її правильно. Для всіх нас це було найбільш дивовижним відкриттям. Вся наша біда полягає в неправильному використанні сили волі. З її допомогою ми намагалися бомбардувати свої проблеми замість того, щоб спробувати узгодити її з намірами Бога щодо нам. Метою Дванадцяти Кроків А.А. є максимальне сприяння цьому, і Крок Третій відчиняє двері..

«Дванадцять Кроків і Дванадцять Традицій» (стор. 40)

Все, що мені потрібно зробити – це озирнутися на своє минуле і побачити, куди мене завело свавілля. Я просто не знаю, що для мене найкраще, але вірю, що моя Вища Сила це знає. Бог вказує мені вірний напрямок, і Він жодного разу мене не підвів. Я ж частенько підводив себе сам. Коли я докладаю силу волі, щоб впоратися з ситуацією, результат зазвичай такий же, начебто я намагався вставити не той елемент в мозаїку-головоломку – втома і відчай.

Третій Крок відкриває двері в іншу частину Програми АА. Коли я прошу Бога керувати мною, то знаю: що б не трапилося – це найкраще в даній ситуації, і все йде саме так, як потрібно, навіть якщо я хочу або очікую іншого. Бог, якщо я Йому це дозволяю, робить для мене те, що я не можу зробити для себе сам.

Только стремясь подчинить свою волю Божьей, мы начинаем правильно использовать ее. Для многих из нас это было настоящим откровением. Все наши беды были вызваны неверным использованием силы воли. Мы старались обрушиваться на наши проблемы, опираясь на волю, вместо того чтобы согласовывать её с намерениями Всевышнего относительно нас. Цель Двенадцати Шагов АА — сделать такую согласованность все более возможной; и Третий Шаг приоткрывает дверь.

Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций, с. 48

Все, что мне нужно сделать, — это заглянуть в свое прошлое и увидеть, куда меня завело своеволие. Я просто не знаю, что для меня лучше всего, и думаю, что это знает моя Высшая Сила. Направление, указанное Богом, которое я и определяю как единственно верное, меня никогда не подводило, я же сам себя подводил очень часто. Своеволие нередко приводит к тому же результату, что и попытки насильно вставить не тот элемент в мозаичную игру — головоломку, — к изнеможению и раздражению.

Третий Шаг открывает двери ко всей остальной Программе. Когда я прошу Бога о руководстве, то знаю: что бы ни случилось — это самое лучшее для меня в данной ситуации и все обстоит именно так, как и должно быть, даже если это и не то, чего я хочу или ожидаю. Бог, если я Ему позволяю, делает для меня то, что я не могу сделать для себя сам.

Тільки прагнучи підпорядкувати свою волю Божої, ми починаємо правильно використовувати її. Для багатьох з нас це було справжнім одкровенням. Всі наші біди були викликані неправильним використанням сили волі. Ми намагалися критикувати наші проблеми, спираючись на волю, замість того щоб погоджувати її з намірами Всевишнього щодо нас. Мета Дванадцяти Кроків АА – зробити таку узгодженість все більш вірогідною; і Третій Крок відкриває двері.

Дванадцять Кроків і Дванадцять Традицій, с. 48

Все, що мені потрібно зробити, – це зазирнути у своє минуле і побачити, куди мене завело свавілля. Я просто не знаю, що для мене найкраще, і думаю, що це знає моя Вища Сила. Напрямок, вказаний Богом, який я і визначаю як єдино вірний, мене ніколи не підводив, я ж сам себе підводив дуже часто. Свавілля нерідко призводить до того ж результату, що і спроби насильно вставити не той елемент в мозаїчну гру – головоломку, – до знемоги і подразнення.
Третій Крок відкриває двері до всієї іншої Програми. Коли я прошу Бога про керівництво, то знаю: що б не трапилося – це найкраще для мене в даній ситуації і все йде саме так, як і повинно бути, навіть якщо це і не те, чого я хочу або очікую. Бог, якщо я Йому дозволяю, робить для мене те, що я не можу зробити для себе сам.