10 Березня. СЬОГОДНІ ВИБІР ЗА МНОЮ

незмінно виявляється, що колись, у минулому, ми прийняли рішення, думаючи лише про себе, і отже самі поставили себе у таке положення.

«Анонімні Алкоголіки» (стор. 62)

Я усвідомив і прийняв той факт, що сам зіграв певну роль в тому, як склалося моє життя. Це кардинально змінило мої погляди. Саме тоді Програма АА почала працювати на мене. Раніше я завжди звинувачував в своїх бідах когось іншого (людей або Бога), не підозрюючи, що в моїй владі змінити своє життя. Мої рішення ґрунтувалися на гордині й егоїзмі, і в кінцевому підсумку штовхали мене на шлях самознищення. Сьогодні я намагаюся дозволяти Богові вести мене по шляху розсудливості. Я несу відповідальність за свої дії або бездіяльність незалежно від їх наслідків.

…но мы неизменно обнаруживаем, что когда‑то давно выбор сделали, думая лишь о себе, потому‑то нам и досталось впоследствии.

Анонимные Алкоголики, с. 60

Я осознал и принял тот факт, что в том, как сложилась моя жизнь, я сам сыграл определенную роль. Это радикально изменило мои взгляды. Именно тогда Программа АА начала работать на меня. В прошлом во всех своих бедах я всегда обвинял людей или Бога, не подозревая, что у меня есть выбор, чтобы изменить свою жизнь. Мои решения основывались на страхе, гордыне или эгоизме. А в результате эти решения вели меня по пути саморазрушения. Сейчас я пытаюсь позволить Богу вести меня по пути здравомыслия. Я отвечаю за свои действия или бездействие независимо от их последствий.